پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


تاريخ وقوع خبر :
 ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ 
در این آزمون تعداد 2700 نفر متقاضی زن و مرد جهت اشتغال در پنج رشته شغلی کمک پرستار، تکنسین تاسیسات، کاردان تاسیسات، مکانیسین و نگهبانی به رقابت پرداختند.


تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ 
۱۶:۴۵:۴۶  | 
تعداد بازدید : ۱۹۸۱۴۶  |  تعداد نظرات : ۵۵
فهرست جدید بررسی مدارک رشته شغل نگهبان- نگهبان سرایدار آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ 
۱۱:۵۳:۵۰  | 
تعداد بازدید : ۳۵۵۹۳  |  تعداد نظرات : ۲۲
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ 
۱۱:۱۹:۵۷  | 
تعداد بازدید : ۵۷۳۹۷  |  تعداد نظرات : ۳۸
معرفی به گزینش آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز 
در 7 ردیف شغلی
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ 
۱۵:۳۸:۵۱  | 
تعداد بازدید : ۱۶۵۵۷۳  |  تعداد نظرات : ۲۴۰
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ 
۱۹:۵۸:۱۶  | 
تعداد بازدید : ۴۹۴۰  |  تعداد نظرات : ۱
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ 
۱۹:۴۳:۳۲  | 
تعداد بازدید : ۳۲۲۹۴  |  تعداد نظرات : ۲۴
نتیجه مصاحبه جاماندگان رشته شغل نگهبانی - افزایش ظرفیت جذب جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشكی اردبیل 
در 8 ردیف شغلی
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ 
۱:۵۳:۳۱  | 
تعداد بازدید : ۸۶۸۸۳  |  تعداد نظرات : ۱۲۵
اعلام فهرست جدید بررسی مدارک رشته شغل خدمتگزار فراخوان جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ 
۱۲:۳۵:۵  | 
تعداد بازدید : ۳۷۰۱۹  |  تعداد نظرات : ۴۷
صفحه1از8123456...8.بعدي.برو


داشتن پروانه صلاحیت حرفه ای و رعایت معیار ها و شاخص های آن در تمامی نیرو های شاغل در حوزه مراقبت های پرستاری امری ضروری است.

   
 

 


5.3.4.0
V5.3.4.0